Нашето сигурно плащане с модул за сертификат за сигурност.

За тази услуга:

ЮРИДИЧЕСКИ ИВАНОВ се задължава да не допуска всякакви незаконни сделки, които се считат от търговските марки на кредитни карти или банката-приобретател, които могат или могат да повредят репутацията на същата или да ги повлияят негативно. По програмите на търговските марки са забранени следните дейности:

продажбата или предлагането на продукт или услуга, които не са в пълно съответствие с всички закони, приложими за купувача, банката издател, търговеца, притежателя на картата или картите.

DigiCert® certificados SSL de 2048 Bits permiten la encriptación de 256 bits

Incluye Garantía de Autenticación Fuerte, Sello de Sitio Auténtico y Administrador PKI !

https://www.digicert.com/es/256-bit-certificados.htm

Информация за онлайн решаване на потребителски спорове съгласно чл. 14, ал. 1 от ОРС (регламент за Онлайн Решаване на Спорове):

Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 1 от ОРС Европейската комисия предоставя една от платформите си на потребителите за разрешаване на онлайн спорове. Платформата (http://ec.europa.eu/consumers/odr) дава възможност за постигане на извънсъдебни споразумения по спорове, свързани с онлайн покупки и договори за услуги.